.youcenav { position: fixed; float: right; top: 170px; right: 0; z-index:999; } .youcenav ul li a { width: 67px; height: 57px; background: #bfbfbf; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; } .youcenav ul li img { margin: 0 auto; display: block; } .youcenav ul li p { font-size: 12px; color: #FFF; text-align: center; } .youcenav ul li a:hover { width: 67px; height: 57px; background: #d6171e; margin-bottom: 1px; padding-top: 10px; display: block; }


  • 股票简称: 安泰科技
  • 股票代码: 000969
 
特种精密合金

特种精密合金涵盖Fe-Ni系软磁合金(坡莫合金)、高饱和磁感应强度软磁合金、耐蚀软磁合金、铁铝软磁合金(高电阻率、低比重)、电工纯铁、膨胀合金(封接合金)、变形半硬磁合金、磁滞合金冷轧带材、精密电阻合金及各种金属和合金超薄带等相关产品

型号:见产品介绍制造商:天津快乐10分北京空港新材分公司
联系人:焦女士原产地:北京
邮箱:jiaoyuzhi@fanyameifu.com电话:010-80497724
更多相关产品


  • Copyright 2017 Advanced Technology & Materials Co., Ltd.
  •